Velkommen til HOPLA i Bedsted

 E-mail: pc12@hopla-bedsted.dk


Lidt historie.... 

              Hoplas opstart

Forår 1999 købte Sydthy kommune det privat drevne plejehjem ”Midtthy” Vestervigvej 112, Bedsted.

I bygningen var der en del tomme lokaler, som socialudvalget havde en idé om kunne udnyttes på én eller måde, og der blev gennem Ældrerådet/Ældresagen indkaldt til et møde d 18. maj 1999 kl. 9.30. hvor der kom ca. 20 personer. Forsættelse klik her....

 


          

 HOPLA.

Referat fra generalforsamling d. 7. marts 2018.

1. Valg af dirigent: Finn Chr. Jensen

2. Valg af stemmetællere: der blev ikke brug for stemmetællere.

3. Formandens beretning: Ejner aflagde beretning, der blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab: Ole læste regnskabet op. Regnskabet godkendtes.

5. Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

 

Magnus Vangsgaard, Børge Olesen, Jens Chr. Gregersen og Ole Prebensen. Blev alle genvalgt.

Suppleanter: Ellen Kristiansen og Knud Madsen.

6. Valg af 2 revisorer: Valgt er Preben Jensen og Finn Chr. Jensen.

7. Fastsættelse af kontingent for 2019: uændret kr. 100,-

8. Eventuelt: Kurt Thomsen fortalte, at ude i landet da er Bedsted kendt for:BooA, HOPLA og Fri plejehjemmet.

 

 

 


 Kør selv tur onsdag den 16. Maj

Program følger senere


 

 Lady Walk 28. Maj 2018

Tilmelding og betaling i HOPLA senest den 30. aprilBOB

Vi spiller BOB hver torsdag formiddag mellen 9.30-12.00

Alle er velkommen


DANS!

Desværre må vi meddele at DANS er aflyst på ubestemt tid på grund af for få deltager, så frem interessen er der igen og vi kan opnå større deltagelse vil vi prøve at starte det op igen


Motion

Starter tirsdag den 9 januar kl. 9.00 det koster 15 kr. pr gang inkl. kaffe, Vel mødt! 

EDB

Forårs hold starter igen den 8 januar 2018. Vi har forskællige hold at vælge i mellem, ring og få en snak om hvad der passer bedst til dig.

Tirsdage eftermiddage har vi slægtsforskning.


 Bedsteds bygningshistorie og slægtsforskning

 

Bedsteds Bygningshistorie. Kom og hjælp med at kortlægge hvem der har boet i Bedsteds bygninger. Der er stadig ledige pladser Underviser Niel Rask. Mandag formidag 

Slægtsforskning. Har du lyst til at dykke ned i din forfædres historie og finde ud af hvem de var? Der er ledige pladser. tirsdage eftermiddage.

 

  

print